Jubileusz 20-lecia dzia┼éalno┼Ťci WS Rolnik

JUBILEUSZ

20 – LECIA  DZIA┼üALNO┼ÜCI W.S. „ROLNIK”

 

W dniu 3 lipca 2010 roku w Centrum Kultury  gminy Duszniki Wlkp. odby┼éo si─Ö uroczyste spotkanie z okazji naszego jubileuszu.

 

W  spotkaniu  wzi─Öli  udzia┼é :

   - przedstawiciele Gminnych  Spó┼édzielni b─Öd─ůcych cz┼éonkami prawnymi naszej Spó┼édzielni,

   - za┼éo┼╝yciele  naszej Spó┼édzielni nie b─Öd─ůcy aktualnie prezesami Gminnych Spó┼édzielni,

   - pracownicy  naszej spó┼édzielni,

   - zaproszeni go┼Ťcie reprezentuj─ůcy :

            W┼éadze  województwa wielkopolskiego,

            Kierownictwo Krajowej Rady Spó┼édzielczej,

            Pos┼éowie,

W tym:

            Pose┼é na Sejm Rz. P. Minister  Eugeniusz  Grzeszczak,

            Pose┼é   Krystyna  ┼üybacka

            Pose┼é  Stanis┼éaw Stec,

            Pose┼é  Stanis┼éaw  Kalemba,

            Wicewojewoda wielkopolski Przemys┼éaw Pacia,

            Wicemarsza┼éek województwa wielkopolskiego  Wojciech Jankowiak,

            Cz┼éonek  Zarz─ůdu  Województwa Wielkopolskiego Arkadiusz B┼éochowiak,

            Prezes  Zarz─ůdu K.R.S. Alfred Domagalski.

 

Spotkanie rozpocz─Ö┼éo si─Ö odegraniem hymnu Spó┼édzielczego

 

Zebrani uczcili minut─ů ciszy zmar┼éych w 20-leciu dzia┼éalno┼Ťci i  pracowników  Spó┼édzielni.

 

Histori─Ö organizacji naszej Spó┼édzielni przedstawi┼é w swoim  wyst─ůpieniu  Prezes Zarz─ůdu Pan Zbigniew Sulimczyk, który na wst─Öpie swojego wyst─ůpienia powita┼é Spó┼édzielców i zaproszonych go┼Ťci.

 

Na spotkaniu zas┼éu┼╝eni Spó┼édzielcy zostali wyró┼╝nieni:

 - Odznak´┐Ż „ Zas´┐Żu´┐Żony Dzia´┐Żacz Ruchu Spó´┐Żdzielczego” ( 12 osób )

odznaczenia wr´┐Żcza´┐Ż Prezes Zarz´┐Żdu K.R.S. Alfred Domagalski i Pe´┐Żnomocnik K.R.S. na Województwo Wielkopolskie Pan Waldemar Witkowski

 - Odznak´┐Ż „ Zas´┐Żu´┐Żony dla Spó´┐Żdzielczo´┐Żci  Samopomoc Ch´┐Żopska” ( 13 osób )

odznaczenia wr´┐Żcza´┐Ż Prezes Zarz´┐Żdu Krajowego Zwi´┐Żzku Rewizyjnego Pan Andrzej Aulewicz i Przewodnicz´┐Żcy Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Zwi´┐Żzku Rewizyjnego – cz´┐Żonek K.R.S Pan Jacek B´┐Żaszczyk.

 -  Odznak´┐Ż Honorow´┐Ż „ Zas´┐Żu´┐Żony dla Rolnictwa” ( 8 osób )

odznaczenia wr´┐Żcza´┐Ż Pan Minister Eugeniusz Grzeszczak  i  Pan Wicewojewoda Przemys´┐Żaw Pacia.

 -  Medalem „ LABOR OMNIA VINCIT ” ( 6 osób)

medale wr´┐Żcza´┐Ż Przewodnicz´┐Żcy Kapitu´┐Ży Medalu Pan Jerzy Szy´┐Żo i Dyrektor Biura Stowarzyszenia Pan Edmund Dudzi´┐Żski.

 -  Medalem „ VERBA DOCENT – EXEMPLA TRAAHUNT ” ( 4 osoby )

medale wr´┐Żcza´┐Ż Przewodnicz´┐Żcy Kapitu´┐Ży Medalu Pan Jerzy Szy´┐Żo i Dyrektor Biura Stowarzyszenia Pan Edmund Dudzi´┐Żski.

 

Gratulacje i ´┐Życzenia z´┐Żo´┐Żyli wszyscy pos´┐Żowie oraz przedstawiciele naszych w´┐Żadz.

 

Po cz´┐Żci oficjalnej odby´┐Ża si´┐Ż cz´┐Ż´┐Ż artystyczna w której wyst´┐Żpili:

 - Chór HALKA – dzia´┐Żaj´┐Żcy przy Gminnej Spó´┐Żdzielni S Ch. W Dusznikach pod dyrekcj´┐Ż Pana Leszka Górki.

- Zespó´┐Ż taneczny „ WISIE´┐ŻKI ”Sierakowskiego O´┐Żrodka Kultury pod Kierownictwem Pani Magdaleny Wi´┐Żniewskiej.

 - Lwówecka Orkiestra D´┐Żta  Miejsko Gminnego Domu Kultury w Lwówku pod dyrekcj´┐Ż Pana Jacka Kortylewicza.

 

Na zako´┐Żczenie Prezes Zarz´┐Żdu W.S. „ ROLNIK ” wzniós´┐Ż toast w imieniu Zarz´┐Żdu Rady Nadzorczej i w´┐Żasnym za dalsz´┐Ż  pomy´┐Żlno´┐Ż´┐Ż Gminnych Spó´┐Żdzielni, W.S. „Rolnik” i wszystkich uczestników spotkania.

 

Prezes Zarz´┐Żdu W.S. „ ROLNIK ” zaprosi´┐Ż na wspólny jubileuszowy obiad.

 

Po obiedzie Spó´┐Żdzielcy i wszyscy zaproszeni biesiadowali w parku przy stoiskach zorganizowanych przez :

                   - Gminn´┐Ż Spó´┐Żdzielni´┐Ż w Dusznikach

                   - Gminn´┐Ż Spó´┐Żdzielni´┐Ż w Kamie´┐Żcu

                   - Gminn´┐Ż Spó´┐Żdzielni´┐Ż w Czarnkowie

                   - Gminn´┐Ż Spó´┐Żdzielni´┐Ż w Murowanej Go´┐Żlinie

                   - Pozna´┐Żsk´┐Ż Palarni´┐Ż ASTRA

                   - ´┐Żywiec S.A.

By´┐Żo te´┐Ż stoisko Maki W´┐Żasnej Spó´┐Żdzielczej Sieci Handlowej „ T´┐ŻCZA ” ,WS „Rolnik” razem ze swoimi cz´┐Żonkami tj. Gminnymi Spó´┐Żdzielniami.

 

Informujemy, ´┐Że uchwa´┐Ż´┐Ż Zarz´┐Żdu Województwa  wielkopolskiego z dnia 15.07.2010 roku, nasza spó´┐Żdzielnia zosta´┐Ża wyró´┐Żniona : ODZNAK´┐Ż HONOROW´┐Ż  za ZAS´┐ŻUGI  DLA  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO.

          


wersja do wydruku